Ansökan om stöd enligt Socialtjänslagen för dig mellan 18 - 65 år och har en psykisk funktionsnedsättning

  1. 1. Sida 1
  2. 2. Sida 2
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

 

Ansökan om stöd enligt Socialtjänslagen för dig mellan 18 - 65 år och har en psykisk funktionsnedsättning.

Din ansökan prövas mot Socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansöker om.

När du gjort din ansökan

En biståndshandläggare tar del av din ansökan och kommer att ta kontakt med dig eller den kontaktperson du angett.

 

E-tjänsten kräver digital inloggning och signering.

Saknar du Bank-id går det bra att ansöka via den blankett som finns för utskrift.

 

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta biståndsenheten på tel. 0586-482 26

eller maila till  bistandsenheten@degerfors.se