Schema för fritidshem

  1. 1. Schema
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Denna e-tjänst används för att lämna in planerat schema för barn på fritidshem. För barn inom förskola ska schema lämnas på tempushome.se.

 

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att skriva på godkänner du att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser samt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

 

Alla synpunkter på e-tjänsten mottages tacksamt via e-post till skoladministration@degerfors.se!