Ansökan om hemtjänst

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Ansökan avser
  3. 3. Underskrift/signering
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Ansökan om hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansöker om. Din ansökan kommer antingen beviljas eller avslås.

När du gjort din ansökan

En biståndshandläggare tar del av din ansökan och utreder behovet av sökta insatser. Du får ett beslut per brev, där det framgår om du blivit beviljad sökta tjänster eller om ansökan avslås.

 

E-tjänsten kräver digital inloggning och signering.

Saknar du Bank-id använder du blanketten som finns att skriva ut.

 

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta biståndsenheten på tel. 0586-482 26

eller maila till  bistandsenheten@degerfors.se

 

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på degerfors.se/gdpr