Enskilt avlopp, ansökan

  1. 1. Avlopp/anläggning
  2. 2. Rening
  3. 3. Markförhållanden
  4. 4. Sökande
  5. 5. Bilagor
  6. 6. Underskrift
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg.

Denna e-tjänst har flera steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används när du vill ansöka om inrättande av enskild avloppsanläggning. Läs igenom informationen innan du börjar.

 

Bygg- och miljönämnden kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken med tillhörande förordningar med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e.

Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud hittar du på www.degerfors.se/GDPR. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Bygg- och miljönämnden som du kan kontakta på e-postadress: bygg.miljo@degerfors.se.

 

Bygg och miljöförvaltningens personal kan stå till tjänst med ytterligare upplysningar på telefon:0586-481 00