Anmälan av försäljning av E-cigaretter och påfyllningsbehållare

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Bifoga filer
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

20 § En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.