Begäran om verkställighet

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Begäran om insatser
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Den här e-tjänsten används vid begäran om verkställighet.

E-tjänsten kräver digital inloggning och signering.

Saknar du Bank-id använder du blanketten som finns kopplad till tjänsten.

 

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta biståndsenheten på tel. 0586-482 26

eller maila till  bistandsenheten@degerfors.se

 

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på degerfors.se/gdpr