Inkomstuppgift

  1. 1. Information
  2. 2. Platsinnehavare
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används för att lämna in nya inkomstuppgifter, som ska ligga till grund för barnomsorgsavgiften.

 

Alla synpunkter på e-tjänsten mottages tacksamt via e-post till skoladministration@degerfors.se!