Ansökan om utbetalning av partistöd

  1. 1. Ansökan om partistöd
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Varje parti med besatta mandat i kommunfullmäktige uppbär ett årligt partistöd. Partistödet är 15 200 kr/mandat och 3000 kr/parti. När ansökan inkommer utbetalas 80 % av det totala beloppet. Resterande 20 % utbetalas efter att kommunfullmäktige godkänt redovisningen av föregående års partistöd.