Ansökan om föreningsstöd 2023

 1. 1. Övergripande uppgifter
 2. 2. Lokaler, idrottsanläggningar, samarbete, med mera.
 3. 3. Handlingar
 4. 4. Övrigt
 5. 5. Förhandsgranska
 6. 6. Signera
 7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om föreningsstöd för 2023

Ansökningstiden är fr.o.m 15 mars t.o.m 15 april

 

 

Följande handlingar bifogas med ansökan:

 

 • Budget 2023
 • Verksamhetsplan 2023,
 • Verksamhets-, Ekonomisk- och Revisionsberättelse 2022
 • Medlemsmatrikel med ungdomar upp till 25 år.