Ansökan om Boendestöd enligt Socialtjänstlagen för dig med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada

  1. 1. Sida 1
  2. 2. Sida 2
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

 

Ansökan om Boendestöd enligt Socialtjänstlagen för dig med funktionsnedsättning.
Din ansökan prövas mot Socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansöker om.

När du gjort din ansökan

En biståndshandläggare tar del av din ansökan, handläggaren kommer sedan att kontakta dig och ni kommer överens om en tid för utredningssamtal. 

E-tjänsten kräver digital inloggning och signering.

Saknar du Bank-id går det bra att ansöka via den blankett som finns att skriva ut.

 

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta biståndsenheten på tel. 0586-482 26

eller maila till  bistandsenheten@degerfors.se