Ansökan om försäljning av tobak

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Bifoga kvitto
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Läs informationen nedan innan du gör din ansökan:

Avgiften för ansökan om försäljningstillstånd för tobak ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Ansökningsavgiften ska betalas in till Degerfors kommun innan handläggning av ditt ärende påbörjas. Om du betalar via bankgiro ska kvitto bifogas till ansökningen. På kvittot ska det framgå sökande företag, organisationsnummer och beloppet.

Ansökningsavgiften är 8000 kr. (5000kr för tidsbegränsat tillstånd, högst 30 dagar).

Ansökningsavgiften betalas in på: Bankgiro: 5861-9370 ange referens: 1010 tobak

 

Obs!

När du ansöker om att få sälja tobak behöver följande dokument bifogas till din ansökan:

• Registreringsbevis från Bolagsverket • Aktiebok, handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal

• Köpekontrakt, arrendeavtal eller franschiseavtal avseende verksamheten om avtalet skrevs för mindre än tre år tillbaks i tiden

• Finansieringsplan (kvitton, lånehandlingar och/eller skuldebrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung) om finansieringen genomfördes för mindre än tre år tillbaks i tiden.

• Hyreskontrakt lokal med tillhörande lager.

• Ritning över lokal samt tillhörande lager.

• Uppgifter om andra verksamheter där du är verksam (t ex verksamheter i andra kommuner)

• Egenkontrollprogram

• Kopia på inbetalning av ansökningsavgiften

 

Kontakt:
Ulf Fogelberg
Handläggare
Telefon: 0550-884 63
ulf.fogelberg@kristinehamn.se