Ansökan om skolskjuts

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Bilaga
  3. 3. Uppgifter vårdnadshavare
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används när du vill ansöka om skolskjuts för ditt barn. Aktuella riktlinjer finns att ladda ner från degerfors.se.

 

Om ansökan gäller växelvis boende så krävs signering med bank-id från båda vårdnadshavarna. Då är det viktigt att du som fyller i uppgifterna uppger korrekt e-postadress och personnummer till den andre vårdnadshavaren. Om man saknar bank-id måste ansökan göras skriftligt.

 

Vid frågor kan ni kontakta Anneli Witzén, telefon 0586-481 70, e-post anneli.witzen@degerfors.se.

 

Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du kontakta skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och utbildningsnämnden.

 

Eventuella synpunkter på e-tjänsten tas tacksamt emot via e-post till skoladministration@degerfors.se.