Ansökan grundskola och anpassad grundskola

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Uppgifter vårdnadshavare
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används när du vill anmäla ditt barn till grundskola eller anpassad grundskola i Degerfors kommun.

 

Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du kontakta skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och utbildningsnämnden.

 

Eventuella synpunkter på denna e-tjänst tas tacksamt emot via e-post till skoladministration@degerfors.se.