Begäran om insats enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service
till vissa funktionshindrade)

  1. 1. Sida 1
  2. 2. Sida 2
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

 

Begäran om insats enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service).
Din ansökan prövas mot Lagen om särskilt stöd för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansöker om.

När du gjort din ansökan

En biståndshandläggare tar del av din ansökan och kontaktar dig eller den person du angett som kontaktperson

 

E-tjänsten kräver digital inloggning och signering.

Saknar du Bank-id går det lika bra att ansöka på blanketten som finns för utskrift.

 

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta biståndsenheten på tel. 0586-482 26

eller maila till  bistandsenheten@degerfors.se