Anmälan om försäljning av folköl (Klass II)

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Bifoga filer
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Förutsättningar för folkölsförsäljning

 

  • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.

 

  • Du får inte lämna ut folköl om du misstänker langning och till berusade personer.

 

  • Du ska ha en noggrann egenkontroll, se nedan, så att verksamheten följer de regler som finns.

 

  • Det bör finnas information om åldersgräns vid kassan och där du förvarar tobaksvaror.

 

  • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. Om du har en butik ska den ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning, alltså flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.

 

Egenkontroll

 

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl.
Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du regler som rör försäljning av folköl.

 

När du anmäler försäljning av folköl kan du bifoga en kopia på ditt egentkontrollprogram där du beskriver hanteringen av folköl i din verksamhet.

Här finns en mall som du kan använda.

Om du vill skicka dokumentet med post är adressen:

Degerfors kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen

693 80 Degerfors