Ansök om serveringstillstånd

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Bifoga filer
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Degerfors kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).

Läs mer om hur Degerfors kommun hanterar personuppgifter på degerfors.se/gdpr

För frågor som rör din tillståndsansökan kan du kontakta handläggare Ulf Fogelberg.
Telefon: 0550-884 63
E-post: ulf.fogelberg@kristinehamn.se