Ansökan förskola och fritidshem

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används när du vill ansöka om plats i förskola eller fritidshem för ditt barn.

 

Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du kontakta skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och utbildningsnämnden.

 

Eventuella synpunkter på denna e-tjänst tas tacksamt emot via e-post till skoladministration@degerfors.se.