Planerad frånvaro för 15-timmarsbarn i förskola

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används när du vill ansöka om planerad frånvaro för så kallade 15-timmarsbarn i förskola.