Anmälan om specialkost i förskola

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Bifoga digitalt
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

I den här e-tjänsten ansöker du om specialkost för ditt barn. I e-tjänsten kommer du att behöva bifoga aktuella kostintyg. Ett kostintyg kan vara en journalutskrift från 1177 eller intyg från en legitimerad läkare eller dietist.

Förändringar och avanmälan

Vid byte av förskola, ska vårdnadshavare meddela den nya förskolan om barnets behov av specialkost. Vid längre oanmäld frånvaro kommer specialkosten att avslutas för den berörda. Kontakt med vårdnadshavare sker via förskolan. Avanmälan vid längre planerad frånvaro anmäls till förskolan som meddelar köket.

 

Information om behandling av personuppgifter

 

Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du läsa mer på degerfors.se/GDPR. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och utbildningsnämnden.