Ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Uppgifter vårdnadshavare
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Denna e-tjänst används för ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan.

 

Om ansökan gäller växelvis boende så krävs signering med bank-id från båda vårdnadshavarna. Då är det viktigt att du som fyller i uppgifterna uppger korrekt e-postadress och personnummer till den andre vårdnadshavaren. Om man saknar bank-id måste ansökan göras skriftligt.

 

Vid frågor kan ni kontakta Anneli Witzén, telefon 0586-481 70, e-post anneli.witzen@degerfors.se.

 

Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du kontakta skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och utbildningsnämnden.

 

Eventuella synpunkter på e-tjänsten tas tacksamt emot via e-post till skoladministration@degerfors.se.